Autorska płyta Mariusza Zawieruchy opowiada o cudzie życia na każdym jego etapie... W oczach Bożych jesteś cudem!

Pokonać depresję

Depresja w różnym stopniu dotyka tysięcy ludzi. Niektóre depresje są tak głębokie, że do ich opanowania potrzebna jest pomoc medyczna, psychologiczna oraz duchowa moc. Biblijne wskazówki, podane poniżej, pomogą ci nieść pomoc tym, którzy są w depresji.

Definicja depresji: depresja to stan zniechęcenia — teraźniejszość nie cieszy, nie ma w niej odrobiny radości, problemy wydają się przygniatać, a w przyszłości nie widać żadnej nadziei.

Nie jesteś sam w swoich odczuciach. Wielcy mężowie wiary, biblijni giganci, odczuwali zniechęcenie.

1. Spójrz na przykład na Dawida (zob. Ps 6,7.8; 4,13; 88). W chwilach zniechęcenia Dawid odkrył następujące zasady pokonywania tego uczucia:

a. Bóg nie zapomina o nas, gdy ogarnia nas rozczarowanie Ps 16,8; 139,7-17.

b. Zaufanie i wiara prowadzą nas do radości nawet w trudnym czasie Ps 5,12; 28,7.8.

c. Bóg wykorzystuje próby i nieszczęścia, aby przyciągnąć nas bliżej siebie. W każdej próbie słyszymy wezwanie do modlitwy Ps 119,67.71; 62,9.

d. W czasie próby Bóg w pełni kontroluje nasze życie Ps 6.8.14.17.

2. Oddawanie chwały i dziękowanie w chwilach depresji jest kluczem do wybawienia z tego stanu Ps 118,1; 113,3; 71,1-3.8.24; 59,17.

3. Bóg pragnie, abyśmy zwrócili się do niego wtedy, gdy popadamy w depresję. Cieszy się, gdy może odpowiadać na nasze modlitwy Ps 61,3; 6,8.14; 56,4.9.12.

4. Nie wyznane grzechy doprowadzają do tego, że masz poczucie winy, które z kolei może być przyczyną depresji. Jeżeli czujesz się winny z powodu szczególnych grzechów, zastosuj się do biblijnej rady Ps 38,18.19 powiedz Bogu o swoim poczuciu winy]; 1J 1,9 wyznaj swój grzech].

5. Módl się słowami Psalmu 51 i uwierz, że przez wiarę Bóg może przebaczyć twoje grzechy. Jeżeli masz ogólne lub niewyraźne poczucie winy, wypełnij swój umysł myślą: „Bóg kocha mnie, akceptuje mnie i przyjmuje mnie jako swoje dziecko” 1Tm 2,3-6; 2P 3,9; Ef 1,3-7.

6. Depresja może czasami pojawić się z powodów fizycznych. Po wielkim triumfie nad kapłanami Baala na górze Karmel Eliasz popadł w taką depresję, iż pragnął umrzeć (pamiętaj, że był to człowiek, którego Bóg przemienił, i który nie miał kontaktu ze śmiercią!). Zmęczony, głodny, krańcowo wyczerpany z powodu napięć w dniu pełnym stresu, Eliasz na skutek groźby ze strony Jezebel „upadł” pod wpływem przygnębiających myśli. Czytaj 1Krl 19,1-4. Bożą odpowiedzią na depresję Eliasza był dobry, pokrzepiający sen, posiłek i słowa zachęty (zob. 1Krl 19,5-13.

7. W czasie pobytu w więzieniu w Rzymie Paweł odkrył następujące zasady jako antidotum na zniechęcenie:

a. poczucie Bożej suwerenności Flp 1,12.

b. Pragnienie wywyższenia Chrystusa we wszystkich sytuacjach Flp 1,2.

c. Modlitwa i dziękowanie w czasie próby Flp 4,6.

d. Radość w doświadczeniu Flp 4,4.

e. Odczucie, że Bóg był większy niż jego (Pawła) problemy i może zaspokoić wszystkie jego potrzeby Flp 4,13.19.