Autorska płyta Mariusza Zawieruchy opowiada o cudzie życia na każdym jego etapie... W oczach Bożych jesteś cudem!

Wyjaśnienie przyszłości Europy

Dn 2,1 Nebukadnezar miał sen, którego nie mógł zapamiętać.

Dn 2,2-11 Doradcy króla nie mogli mu ani przypomnieć, ani wyjaśnić snu.

Dn 2,16 Daniel poprosił o czas na modlitwę.

Dn 2,21-23 Bóg pokazał królewski sen Danielowi.

Dn 2,28 Jest Bóg na niebie, który objawia tajemnice.

Dn 2,29.30 Sen objawiał, co się stanie potem.

POKAZANIE SNU

Dn 2,31 Wielki posąg.

Dn 2,32-36 Głowa ze złota, piersi i ramiona ze srebra, biodra z brązu, nogi z żelaza, stopy częściowo z żelaza i częściowo z gliny. Kamień powalił posąg na ziemię.

WYJAŚNIENIE SNU

Dn 2,36 Bóg i Daniel powiedzieli — „my” wyjaśnimy sen.

Dn 2,38 Nebukadnezarze — „ty jesteś głową ze złota”. Imperium Babilonu panowało nad światem od 605 p.n.e. do 539 p.n.e.

Dn 2,39 Powstanie inne królestwo, słabsze niż twoje.Dan. 5,28.30Medowie i Persowie pokonali Babilończyków.

Iz 44,27.28; 45,1 Fascynująca przepowiednia o tym, że Cyrus, wódz Medów i Persów zaatakuje i pokona Babilon, wyzwalając lud Boży (to proroctwo zostało przepowiedziane 100 lat wcześniej).

Dn 2,39 (ostatnia część) Kolejne królestwo z miedzi.

Dn 8,20.21 Grecja pokonała Medów i Persów (to proroctwo zostało przepowiedziane 200 lat wcześniej). Medowie i Persowie panowali od 539 p.n.e. do 331 p.n.e. Grecy panowali od 331 p.n.e. do 168 p.n.e.

Dn 2,40 Czwarte królestwo, mocne jak żelazo, przedstawia Rzym. Rzym panował od 168 p.n.e. do 351 n.e.

Dn 2,41 Imperium zostanie podzielone. Tak stało się z Rzymem! Podzielone imperium miało być częściowo silne i częściowo słabe.

Dn 2,43 Królowie i królowe Europy próbowali połączyć imperium przy pomocy małżeństw politycznych, intryg czy wojen.

Dn 2,44 Bóg ostatecznie ustanowi swoje królestwo.

Dn 2,45 Kamień odcięty bez udziału ręki jest królestwem Jezusa.

Ps 2,8.9 Poganie rozbici na części.

Tt 2,11-13 Błogosławiona nadzieja i chwalebne pojawienie się Jezusa Chrystusa.