Autorska płyta Mariusza Zawieruchy opowiada o cudzie życia na każdym jego etapie... W oczach Bożych jesteś cudem!

Wyznanie i przebaczenie

Mi 7,18.19 Bóg chętnie przebacza.

Hbr 8,12 Bóg nie wspomina więcej naszych grzechów.

Dz 3,19 On wymazuje nasze przestępstwa.

1J 1,9 On dobrowolnie przebacza.

Iz 44,22 Ściera jak obłok nasze występki.

Iz 43,25 Bóg nie będzie pamiętać naszych grzechów.

Ps 32,1 Przebaczenie przynosi radość.

Iz 55,7 Bóg chętnie przebacza.

Mimo naszego buntu, On jest Bogiem gotowym do przebaczenia.

Kol 1,14 Przebaczenie jest osadzone w Bożym charakterze.

Ps 103,3 Boże przebaczenie jest całkowite. On przebacza wszystkie nasze słabości.

Łk 7,47 On przebacza nasze liczne grzechy.

Ef 4,32 Przebaczamy sobie nawzajem, ponieważ On nam przebaczył.

2Kor 2,7.9 Być podobnym do Chrystusa to znaczy przebaczać.