Polski English Deutch wyjście strona główna
 
  jesteś tutaj: nadzieja.pl > pastor on-line > czy musimy..., cz. 13 dokument tekstowy  
 

CZY MUSIMY SIĘ BAĆ?

BERNARD KOZIRÓG

 
 

część 13Jezus Chrystus powiedział: „I będą znaki na słońcu, księżycu i na gwiazdach, a na ziemi lęk bezradnych narodów, gdy zahuczy morze i fale. Ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat, bo moce niebios poruszą się”1.

Dzisiaj te słowa dokładnie się wypełniają. Warunki, w jakich przyszło nam żyć, pogarszają się. Ludzie coraz bardziej obawiają się przyszłości. Z tego powodu bardzo dużo osób jest znerwicowanych. Wielu zapada na choroby psychiczne. Ludzie stali się nie tylko wystraszeni, ale również agresywni. Apostoł Paweł doskonale opisuje dzisiejsze społeczeństwo. Czytamy w 2 Liście do Tymoteusza 3,1-4: „A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, nie miłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga”. Słowo Boże dokładnie się wypełnia. Świat przepełniony jest nieprawością i strachem.

Powinniśmy postawić sobie pytanie, skąd na świecie wziął się lęk? Pismo Święte stwierdza, że jest on konsekwencją grzechu. Strach pochodzi od naszych prarodziców, Adama i Ewy. „I wziął Pan Bóg człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł. I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz: Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg. I rzekł do kobiety: Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? A kobieta odpowiedziała wężowi: Możemy jeść owoce z drzew ogrodu, tylko o owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg: Nie wolno wam z niego jeść ani się go dotykać, abyście nie pomarli. Na to rzekł wąż do kobiety: Na pewno nie umrzecie, lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma dobre owoce do jedzenia i że były miłe dla oczu, i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swojemu, który był z nią, i on też jadł. Wtedy otworzyły się oczy ich obojgu i poznali, że są nadzy. Spletli więc liście figowe i zrobili sobie przepaski. A gdy usłyszeli szelest Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie w powiewie dziennym, skrył się Adam z żoną swoją przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Lecz Pan Bóg zawołał na Adama i rzekł do niego: Gdzie jesteś? A on odpowiedział: Usłyszałem szelest twój w ogrodzie i zląkłem się, gdyż jestem nagi, dlatego skryłem się”2.

Ponieważ szata (także: ubranie) sprawiedliwości Bożej, która okrywała Adama i Ewę, „opadła” z nich, kiedy złamali prawo Boże, więc zaczęli się bać. Tak dzieje się z każdym człowiekiem, który popełnia przestępstwo. Dlatego najwięcej przestępstw odbywa się w ciemnościach. Złoczyńcy bowiem chcą się skryć przed sprawiedliwością.

Jakie są konsekwencje strachu w życiu człowieka? Jeśli odrzucamy Boga, jeśli pozwalamy, aby grzech panował nad nami, wtedy zaczynamy się lękać i wpadamy w różnego rodzaju depresje. []

Kiedy Adam zgrzeszył, winę próbował zrzucić na swoją żonę, Ewę. Ta z kolei obwiniała węża, będącego medium szatańskim. My postępujemy identycznie. Jeśli zrobimy coś niewłaściwego, zawsze staramy się uwolnić od zarzutów przez zrzucenie winy na innego człowieka. Kręcimy, kombinujemy, aby tylko siebie oczyścić.

Ci, którzy są wybawieni przez Boga, są wolni od strachu. Ci, którzy kochają Boga, są wolni od lęku. Oto dowody biblijne:

1 List Jana 4,18: „W miłości nie ma bojaźni, wszak doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą; kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości”.
Przypowieści Salomona 1,33: „Lecz kto mnie słucha (mówi Bóg), bezpiecznie mieszkać będzie i będzie wolny od strachu przed nieszczęściem”.

Strach jest wynikiem grzechu. Szatan jest zainteresowany zastraszeniem ludzi. Zrobi wszystko, aby odprowadzić ludzi od Boga. Będzie straszył, będzie gnębił pokusami, będzie przedstawiał Boga w fałszywym świetle, jako pełnego nienawiści i brutalności. To wszystko po to, by zwieść ludzi. A przecież Bóg jest Bogiem miłości, Bogiem, który chce ratować ludzi od zła, Bogiem, który tak bardzo umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy kto w niego uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne, jak czytamy w Ewangelii Jana 3,16. Bóg chce nas uwolnić od strachu poprzez uwolnienie od grzechu.

Gdy Jezus Chrystus powróci na ziemię i zabierze swoich wiernych, jak obiecał, wtedy nigdy oni już nie zaznają strachu, nie będzie już nigdy więcej zła. Zostanie ono raz na zawsze zniszczone. Nie będzie śmierci. Nie będzie chorób. Nie będzie smutku ani płaczu. Będzie to kraj szczęścia. Bóg chce, abyśmy się tam znaleźli.

PRZYPISY:
1 Łuk. 21,25.26.
2 1 Mojż.2,15-17; 3,1-10.

 
   

[]

   
 

główna | pastor | lekarz | zielarz | rodzina | uzależnienia | kuchnia | sklep
radio
| tematy | książki | czytelnia | modlitwa | infoBiblia | pytania | studia | SMS-y
teksty | historia | księga gości | tapety | ułatwienia | technikalia | e-Biblia | lekcje
do pobrania
| mapa | szukaj | autorzy | nota prawna | zmiany | wyjście

 
  

© 1999-2003 NADZIEJA.PL Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Bank: BPH PBK VI/O w Warszawie, PLN: 11 1060 0076 0000 3200 0074 4691
Bank Swift ref. BPH KPL PK